Alçak Gerilim Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları

 • Ana Dağıtım Panoları
 • Kompanzasyon Panoları
 • Çekmeceli Kompanzasyon Panoları
 • Kuplaj Panoları
 • Alçak Gerilim Dağıtım Panolarında Formlama Teknikleri
 • Sayaç Panoları
 • Line-Busbar İletim Hatlı Panolar
 • Tablolar
 • TEDAŞ Tipi Panolar
 • Saha Dağıtım Kutuları
 • Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları
 • Aydınlatma Panoları
 • Yenilenebilir Enerji Toplama Panoları

Tanımı ve Görevi: Eenerji dağıtım tablolarına AG dağıtım panoları aracılığı ile dağıtılır. Fabrika ve atölye gibi yerlere gelen elektrik enerjisi dağıtım panoları aracılığı ile dağıtım tablolarına yönlendirilir. Böylece tüm tesissin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Üzerilerinde bulunan ölçü aletleriyle tesise gelen şebeke gerilimi, tesisin şebekeden çektiği güç ve akım gibi değerler de bu panolardan okunabilir.

Özellikleri: AG Dağıtım Panoları 1600 kVA’ya kadar standart olarak TS 3367 ve IEC 439’a uygun olarak imal edilirler. Dağıtım panoları, bir atölyenin veya bir tesisin dağıtım tablolarının enerji aldığı ana birimdir. Bu bakımdan; dağıtım panoları tesis veya atölyedeki elektrik enerjisinin tümünü kontrol altında tutar. Herhangi bir bölüme ait dağıtım tablosunun enerjisinin kesilmesi gerektiğinde dağıtım panolarının üzerindeki şalter kapatılarak bu işlem kısa sürede gerçekleştirilebilir. Acil bir durumda tüm birimin enerjisini buradan kesmek mümkündür.

Başa dön